tirsdag

Lørdagsmarked i Sandefjord (Bakgården)


Bakgården Kulturarena
Stedet for opplevelser...
www.bakgarden.no

MARKED


Det blir lørdagsmarked i Prinsens gate 18 i Sandefjord bortenfor Bakgården, mellom Cordelias Hus og Villa Kultura.

Åpent fra kl 12-16 den 20. oktober.

Her selges alt fra kunst, antikviteter, snurrepiperier, lopper og hjemmelaget.

Pølsebod med kaffe og vafler.Ønsker du stand, så kontakt: post@hvitstein.no  eller SMS 901 20 202


Her er litt mere info:

MARKED
Vi vil lage lørdagsmarked i Prinsens gate 18 i Sandefjord bortenfor Bakgården, mellom Cordelias Hus og Villa Kultura.
Åpent fra kl 12-16 den 20. oktober.
Det vil bli plass til ca. 25 stand inne.
Ønsker også noen stand ute for å gjøre markedet synlig.
Vi har 3-4 hollandske torgboder til dette.
Det koster kr 250,- pr. plass(ca. 2x3 m).
Da får du med et bord på 80x220 cm.
Ute kan du stå gratis.
Det er gratis dag for dem som skaffer en eller fler nye betalende utstillere.
Vil du spille, synge, danse el. for hatten, betaler du ikke noe.
Her kan du selge alt fra kunst, antikviteter, snurrepiperier og lopper og og alt hjemmelaget.
Lag og foreninger kan ha LOTTERI på et "LOTTEmarked".
Lotteri må være etter lotterilovens bestemmelser.
Mat må være i. h. t. Mattilsynets bestemmelser.
Vi blander alt sammen i et marked og bruker spørreskjemaer og evaluerer etter noen ganger.
Pølsebod med kaffe og vafler er forbeholdt markedsleder.
All opprigging og nedrigging må skje før og etter åpningstiden.
Deltager må selv rigge opp og ned, samt rydde alt utstyr og ta med eget søppel og varer.
Parkering må skje på offentlig sted.
Deltager må selv påse at trafikken i gatene ikke blir hindret ved av- og pålessing.
Deltagere har fordel av at biler settes vekk fra området slik at det gis plass for kunder.
Grunneier stiller kun plassen til disposisjon.
Deltager er selv ansvarlig for sin foretningsmessige virksomhet.
Kontaktinfo: post@hvitstein.no og SMS 901 20 202.

1 kommentar:

  1. Jeg ønsker deg ett riktig godt nytt år, og takk for det gamle, kanskje vi sees i det nye :) Klem fra Marianne

    SvarSlett